به نوشته روزنامه "ها آرتص"، حدود ۱۵ هزار نفر از مردم اسرائیل شامگاه شنبه ۲۷ مه (۶ خرداد) به خیابان های تل آویو آمدند و از صلح با فلسطینیان حمایت کردند.
در این تظاهرات که به فراخوان سازمان اسرائیلی"صلح اکنون" صورت گرفت، سازمانی که منتقد شهرک سازی های اسرائيل در مناطق فلسطینی نشین کرانه غربی رود اردن و شرق بیت المقدس است، جلوه ای از جنبش عدالتخواهانه و صلح طلب در اسرائیل به نمایش گذاشته شد.
رهبر اپوزیسیون، آوی بوسکیلا، رئيس سازمان "صلح اکنون" در سخنرانی اش گفت، این تظاهرات "علیه ناامیدی که دولت به ما ارزانی می‌دارد، علیه اشغال گری، و علیه خشونت و نژادپرستی" برپا می شود.
در جریان این تظاهرات بعلاوه پیام محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین قرائت شد. او در این پیام گفت: "زمان آن رسیده که ما با هم در صلح، هماهنگی، امنیت و ثبات زندگی کنیم."
هرگز نه اسرائیل، نه فلسطین، نه ایران، نه عراق، نه ترکیه و نه مصر، در انحصار جریانات دست راستی قومی و مذهبی و پرومیلیتاریستی غرب، نبوده است.
جنبش های غیرقومی، غیرمذهبی، سکولار، کارگری، چپ و عدالتخواه، که تنها و تنها به ضرب و زور پول و اسلحه و زیر دستگاه های مغزشویی میدیاهای رسمی دول غربی و دول مرتجع محلی، با جنگ و بمباران خفه شده اند، همیشه یک رکن زندگی سیاسی در کشورهای خاورمیانه بوده است.
این جنبش هرروز از جایی سربرمی آورند و بار دیگر در خیابانهای تل آویو سربرآورد. باید از این تحرکات استقبال کرد. وزیدن نسیم عدالتخواهی و صلح از اسرائیل، روزهای بهتری را نوید میدهد.

۲۹ مه ۲۰۱۷
ثریا شهابی