رویارویی آمریکا و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان، در پهنه‌ی تجاری ادامه دارد. در آلمان نیز این نگرانی رو به افزایش است که در صورت وخیم‌تر شدن این مناقشه و تحریم‌های متقابل این دو کشور علیه یکدیگر، بحرانی جهانی پدید آید.
چین به ایالات متحده آمریکا هشدار داد که دستور دونالد ترامپ مبنی بر بررسی رفتارهای تجاری چین نباید به اقدامات تنبیهی علیه این کشور بینجامد.
وزارت تجارت چین در پکن نگرانی عمیق خود را از اقدامات احتمالی آمریکا در این زمینه بیان کرد و گفت کشورش چنین اقداماتی را بی‌جواب نخواهد گذاشت. به گفته‌ی این وزارتخانه، هر نوع سیاست اقتصادی حمایت‌گرایانه‌ی ایالات متحده آمریکا در این زمینه به منافع هر دو طرف آسیب خواهد رساند. وزارت تجارت چین افزود که بهتر است واشنگتن قدر مناسبات تجاری با چین را بداند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز دوشنبه (۱۴ اوت/۲۳ مرداد) به مسئول ویژه‌ی امور تجاری خود رابرت لایتیزر ماموریت داد که سیاست‌های تجاری چین و بویژه رفتار پکن در رابطه با "دارایی معنوی" را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهد. اگر دولت آمریکا به این نتیجه برسد که قوانین چین و رفتارهای تجاری این کشور به مخترعان و شرکت‌های فن‌آوری آمریکا واقعا آسیب می‌رساند، تحریم‌هایی علیه چین وضع خواهد کرد.
هنوز پیش از اینکه ترامپ چنین فرمانی را امضا کند، وزارت خارجه‌ی چین نسبت به بروز یک "جنگ تجاری" به ایالات متحده آمریکا هشدار داد.
اکنون وزارت تجارت چین نیز اعلام کرده است که "پکن بی‌تردید به همه‌ی اقدامات مناسب دست خواهد زد تا از حقوق قانونی و منافع چین با قدرت دفاع کند".
نگرانی آلمان
اریک شوایتسر، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی آلمانی "نویه اوسنابروکر" نسبت به پیامدهای جنگ تجاری احتمالی میان آمریکا و چین ابراز نگرانی کرده است.