علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، در خطبه های امروز تهران گفت که منظور او از "آتش به اختیار" "کار فرهنگی خودجوش و تمیز" بوده است. او که این سخن را از قرار خطاب به طرفدارانش ایراد می کرد، تأکید نمود : "آتش به اختیار به معنای بی قانونی و طلبکار کردن مدعیان پوچ اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست."

علی خامنه ای از "نیروهای انقلابی و دلسوز و علاقمند" به نظام اسلامی خواست "مراقب حفظ نظم و قوانین و آرامش کشور و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان باشند."

پیشتر و اندکی بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، رهبر حکومت اسلامی ایران از کسانی که وی "افسران جنگ نرم" نامید، خواست تا مراقب دولت باشند و در صورت مشاهدۀ خللی در ادارۀ امور خود راساً چاره اندیشی و اقدام کنند. علی خامنه ای سپس تأکید کرده بود که برای مقابله با چنین خلل هایی "افسران جنگ نرم آتش به اختیارند."

بسیاری این "رهنمود" خامنه ای را به منزلۀ آزاد گذاشتن دست گروه های تندرو برای حمله به حسن روحانی دانستند. در جریان راهپیمایی موسوم به "روز قدس" گروه های افراطی علیه حسن روحانی در صف تظاهرات شعار سر داده و حمله ور شدند و به پیروی از آیت الله خامنه ای رئیس جمهوری را همسان بنی صدر دانسته و "آخوند آمریکایی" نامیدند.