ترکیه وعراق در واکنش های جداگانه با برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق از سوی دولت خود مختار این منطقه مخالفت کردند. دولت اقلیم خودمختار به تازگی اعلام کرده است این همه پرسی در ۲۵ سپتامبر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه ۹ ژوئن تصمیم برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم خودمختار عراق را یک «اشتباه وحشتناک» خواند و گفت «تمامیت ارضی و وحدت سیاسی عراق از عناصر بنیادی سیاست های ترکیه در مورد عراق است.»

دولت ترکیه که از ۳۰ سال بدینسو با شورش جدایی طلبان حزب کارگران کردستان روبرو است نسبت به مساله استقلال کردها در کشورهای همسایه اش حساسیت خاصی دارد. آنکارا این حساسیت را به تازگی با انتقاد از مسلح شدن نیروهای کرد سوریه (یگان های مدافع خلق) از سوی آمریکا ابراز کرده است.

همزمان دولت عراق نیز هرگونه اقدام یکجانبه کردها برای استقلال کردستان عراق را رد کرده است.

سعد حدیثی، سخنگوی دولت عراق به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ گروهی نمیتواند به تنهایی در مورد سرنوشت عراق تصمیم بگیرد.

او تاکید که بر اساس قانون اساسی، عراق یک کشور دمکراتیک، فدرالی و دارای حاکمیت است و تمامی اقدامات، از هر جانبی که صورت بیگرد، باید با قانون اساسی مطابقت داشته باشد.